dinsdag 10 augustus 2010

positionering van kennisuitwisselingsproblematieken

somsvaak
complexherinneren / hergebruik / terugvindenkenniscoordinatie
simpelkennis vergarenupdaten


Frequentie:
Naarmate kennis vaker aangesproken wordt ontwikkelt die zich.
Naarmate kennis minder vaak aangesproken wordt raakt die in de vergetelheid.
Indicator: gemiddeld aantal projecten onder handen,
bijvoorbeeld soms= tot 7 projecten onderhanden, vaak= meer dan 7 projecten onder handen.

Complexiteit:
Indicator: aantal benodigde specialismen; bijvoorbeeld:simpel= tot 7 kenniswerkers per projectcomplex= meer dan 7 kenniswerkers per project

Soms en simpel:
Af en toe is er behoefte aan uiteenlopende kennis.
Te verwachten problematieken rondom kennisvergaren.

Soms en complex:
De kans is groot dat eenmalig ontwikkelde kennis wegzakt.
Problemen: kennisopslag, herinneren / hergebruik / terugvinden

Vaak en simpel:
Ontwikkeling van enkele disciplines;
problematiek: up to date houden

Vaak en complex:
Ontwikkeling van veel disciplines
Problemen binnen zo'n organisatie zullen zich uiten rond updating: disseminatie, verspreiding en afstemming.

Geen opmerkingen: